Al-Allamah Doktor Abdul Fatah bin Ramzi Al-Bazam

Al-Allamah Doktor Abdul Fatah bin Ramzi Al-Bazam

Sheikh Abdul Fatah bin Ramzi Al-Bazam dilahirkan di Damsyik pada tahun 1362 Hijrah bersamaan 1943 Masihi. Beliau datang dari keturunan yang dipandang mulia oleh masyarakat. Bapanya Al-Marhum Al-Allamah Ramzi Al-Bazam orang pertama dari kalangan ulama Al-Allamah Sheikh Muhamad Solah Al-Farfur, dan beliau di antara ulama-ulama besar di Damsyik.

Sheikh Abdul Fatah mendapat pendidikan awal di peringkat ibtidaiyyah (rendah) di madrasah Aminiah. Seterusnya menyambung pelajaran ke peringkat thanawiah (menengah) di Jaudat Damsyik.

Pada tahun 1995 beliau berjaya mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang Falsafah Aqidah Islamiyyah di Jamiah Dirasat Islamiyah Karadi. Beliau sekarang sedang menyiapkan tesis untuk mendapatkan ijazah kedoktoran dalam bidang Syariah Islamiyah di Akademik Keilmuan Bako.

Di antara penglibatan beliau dalam kegiatan-kegiatan keilmuan adalah :

1. Beliau mengta’liq kitab-kitab “Syarah Al-Hukum A’toiyyah” karangan Sheikh Abdul Majid As-Sharnubi.

2. Mengta’liq dan mengjelaskan dengan lebih terperinci kitab “Al-Lufaf Fi Sharhi Kitab” karangan Sheikh Abdul Ghani Al-Ghaimi.

Semoga Allah membalas jasa-jasa baik beliau dengan sebaik-baik balasan dan kita mendapat manfaat darinya.

hidup berilmu hidup terpandu

Advertisements